top of page

Welkom op deze Reconnective Bodywork. (English below)

 

Reconnective Bodywork is een workshop met op de natuur geïnspireerde bewegingsoefeningen.  

Tijdens deze workshop vormen we de basis om je lichaam, geest en spirit te verkennen, verfijnen en te verbinden.

De oefeningen zijn toegankelijk, natuurlijk, eenvoudig en krachtig. 

 

De fundamenten van Reconnective Bodywork zijn:

- Verkennen van Zelf-regulerende principes uit de natuur om  verbondenheid te vinden.

- Ontdekken van voorouderlijke Qigong en op natuurvolkeren gebaseerde bewegingen.

- Je lichaam in beweging brengen via dialoog met de 3 werelden: Aarde - Mens  - Hemel.

- Aanwenden van rituelen voor een grotere draagkracht van intentie en samenhang.

- Spelen met de ruimte om uit het bekende te stappen en een natuurlijkere versie van jezelf laten ontstaan.

- Zelf-reflectie als sleutel tot natuurlijke zelfontplooiing.

Reconnective Bodywork gaat door op een unieke locatie in het midden van een bos. Het in de natuur bewegen heeft een positieve invloed op de manier waarop onze hersenen informatie verwerken. Het heeft aantoonbare gunstige effecten op het herstel bij stress, ziekte en negatieve emoties en leidt tot een toename van positieve gevoelens en energie.

Nota: In deze workshop besteden we extra aandacht aan: How to hold yourself.

--------------------------------------------------------------

 

Praktisch 
 

Datum nog niet beschikbaar

Verwelkoming tussen 9u30 en 9u45 aan de parking (wordt gecommuniceerd)

Wat breng je mee?
- Makkelijke kledij
- Pen en papier
- Een klein dekentje voor je comfort
- Drinken en versnapering indien gewenst
- Middagmaal
Er is thee en water beschikbaar.

Locatie:
Huisje + Bossen in de Itterbeekvallei - Oudsbergen.

Inschrijven via reconnective@outlook.be

Met vermelding van:

- Naam+Voornaam
- Vermeld datum:
- GSM nummer 

- Woonplaats (Dit is om eventuele carpooling in goede banen te kunnen leiden)

Maximum 8 deelnemers.
(De mensen die op de reserve deelnemerslijst komen worden bij een volgende workshop eerst verwittigd)

 

Bijdrage:125€/persoon 

Betaling ter plaatse

”May the way of nature principles and beauty be of great benefit to your spiritual cultivation and growth as a human being. My deepest wish is that you become inspired, connected and truly free.”

Wim

For each participant of Reconnective Bodywork I pay the amount for planting a tree.
Lignaverda brings back life and prosperity to areas affected by desertification. 
More info about Lignaverda via https://lignaverda.org.

"De zachte en open manier waarop Wim zijn kennis deelt, zorgt ervoor dat ik voor het eerst in jaren vrij uit durf voelen en bewegen te midden van een groep mensen. Thuiskomen in mijn eigen lichaam. Puur genieten!"

Liesbeth

 

“Een krachtige bewegingsvorm, diep verbonden met jezelf en het universum, als een dans met en in spirit in totale harmonie." Tinne

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome to this Reconnective Bodywork workshop.

Reconnective Bodywork is a workshop with movements inspired by nature.

During this workshop we form the basis to explore, refine and connect your body, mind and spirit.

The exercises are accessible, natural, simple and powerful.

The foundations of Reconnective Bodywork are:

- Exploring Self-regulating principles from nature to find solidarity.

- Discovering ancestral Qigong and movements based on natural peoples.

- Moving your body through dialogue with the 3 worlds: Earth - Man - Heaven.

- Use of rituals for a greater capacity for intention and coherence.

- Play with the space to step out of the known and create a more natural version of yourself.

- Self-reflection as a key to natural self-development.

-------------------------------------------------- ------------

Practical

 

Please send a text message (0498 / 76.96.29) if circumstances prevent you from being on time.

What are you bringing?

- Easy clothing

- Pen and paper

- A small blanket for your comfort

- Drink = bottles only

 

Location:

Forest - Oudsbergen. (Description to location after subscription)

Register via reconnective@outlook.be

Stating:

- Name

- Date

- Cellphone number

- Place of residence (This is to ensure that any carpooling runs smoothly)

 

”May the way of nature principles and beauty be a great benefit to your spiritual cultivation and growth as a human being. My deepest wish is that you become inspired, connected and truly free. ”

Wim

After a long search for the right initiative, I chose Lignaverda.

Specifically: For each participant of Reconnective Bodywork I pay the amount for planting a tree.

Lignaverda brings back life and prosperity to areas affected by desertification. They focus on:

- Desertification is stopped

- Better water management

- More biodiversity

- Food for everyone

- Enterprising women

More info about Lignaverda via https://lignaverda.org.

 

"The gentle and open way in which Wim shares his knowledge ensures that for the first time in years I dare to feel free and move in the midst of a group of people. Coming home in my own body. Pure enjoyment!

Liesbeth "

“A powerful form of movement, deeply connected with yourself and the universe, like a dance with and in spirit in total harmony. Tinne ”

bottom of page